Zdokonaľovací plavecký výcvik

Zdokonaľovací výcvik je vyšším stupňom, do ktorého zaraďujeme deti, ktoré absolvovali základný výcvik v plaveckej škole. Výuka prebieha na 25m bazéne bez prítomnosti trénerov vo vode.

  • zdokonaľovanie a rozširovanie základných plaveckých zručností
  • nácvik techniky troch plaveckých spôsobov kraul, znak a prsia, jednoduchý štart a obrátky
  • bezpečné zvládnutie skoku do hlbokej vody a vyloveniu predmetov z dna
  • schopnosť bezpečne vedieť preplávať vzdialenosť 25 m a viac, ľubovoľným plaveckým spôsobom
  • kurz prebieha bez prítomnosti rodičov na bazéne

Kurz nie je časovo obmedzený a dieťa po osvojení a zvládnutí plaveckých zručností môže pokračovať v pretekárskom plávaní alebo v kondičnom plávaní. Plavecká časť prebieha na bazéne rehabilitačného centra ADELI, Hlboká 45, Piešťany, suchá príprava v telocvični Stredne školy záhradníckej, Brezová 2 Piešťany, zraz pri bráne je 15 minút pred začiatkom, deti s trénerom do budovy idú spoločne.

Tréning v telocvični je určený je rozvoj všeobecnej obratnosti a vytrvalosti detí, kompenzácia sedavých aktivít a to hravou formou gymnastiky, atletiky, posilňovacích prvkov a kompenzačných cvičení. Do telocvične deti budú potrebovať športové oblečenie a športovú obuv so svetlou podrážkou na prezutie, fľašu s nápojom.

Rozvrh na školský rok 2022/2023, začíname 4.9.2022:

Pondelok a Piatok 18 – 19,00 voda Rehabilitačné centrum ADELI

Štvrtok 16 – 17,00 voda Rehabilitačné centrum ADELI

Streda 18,00 – 19,00 telocvičňa Stredná záhradnícka škola, stretnutie pred bránou areálu 17,45 hod.

Zodpovedná – Katarína Miklovičová, , 0945502056 info@ppk-plavanie.sk

Finančný príspevok na športovú činnosť:

Mesiac 60€ / 12x hodín mesačne / 2x bazén + telocvičňa/ + jednorazový registračný klubový poplatok 5€ ročne – uhrádza sa v septembri príslušného roku.

Mesiac 35€ / 8x hodín mesačne / 1x bazén + telocvičňa/ + jednorazový registračný klubový poplatok 5€ ročne – uhrádza sa v septembri príslušného roku.

Súrodenecká zľava 10€ bude uznaná pri návšteve kurzov 2x bazén a telocvičňa sa poskytuje len ďalšiemu súrodencovi.

Finančný príspevok na náklady športovej činnosti sa uhrádza paušálne mesačne, vždy do 15. dňa v mesiaci na účet:

Fio Banka, a.s. IBAN SK5383300000002801484075

Identifikácia platby je prostredníctvom variabilného systému, ktorý vám bude pridelený po zaregistrovaní do platobného systému zooza:

Finančný príspevok je paušálny a nemenný po celý školský rok a rezervácie miesta účastníka v plaveckom kurze bez ohľadu na absenciu dieťaťa/registrovaného, počet lekcii v mesiaci, alebo sviatkov, a pod.

Účastník kurzu nemá nárok na náhradu vynechaných lekcii a finančnú kompenzáciu. 

Zrušiť registráciu je možné len písomnou formu listom/emailom.

Objednávateľ kurzu(zákonný zástupca) bude vyzvaný na vysvetlenie pri dlhodobej  absencii viac ako mesiac, alebo na doplatenie neuhradenom poplatku v hore uvedenom termíne.

Prevádzkovateľ má právo na zrušenie registrácie pri opakovanej výzve. https://skola.ppk-plavanie.sk/prevadzkovy-poriadok/