Pretekárska skupina “A”

Rozvrh – Jakubček, Soldán, Siváková, Lehutová, Biscontini E, Bilená, Studená, Brežná

 5:45-6:45 9-1115-16 16-1717-1818-19
Pondelok VODA    SUCHO VODAVODA
Utorok VODA  VODA VODA  
Streda     VODA VODA
Štvrtok VODA   FYZIO 
Piatok VODA    SUCHO VODAVODA
Sobota SUCHO+VODA    

Rozvrh – Otrubová, Otruba, Lehutová Pavlína, Mikulášová, Sivák, Jakubček J, Megová, Chmelová

 5:45-6:45 9-11 15-16 16-1717-18 18-19
PondelokVODA všetci   SUCHOVODA
UtorokVODA 2009/08/07  VODA VODA  
StredaVODA 2010   VODAVODA 09/08/07
ŠtvrtokVODA 2009/08/07 FYZIO 
Piatok    SUCHO VODA VODA
Sobota SUCHO+VODA    

Mesačný poplatok pre pretekársku skupinu “A” je 60€ + 5€ klubová ročná registrácia, ktorá sa hradí v septembri príslušného roka spolu s poplatkom. Poplatok za športovú účasť sa uhrádza na účet klubu FioBanka, a.s.

IBAN SK5383300000002801484075

Identifikácia platby je prostredníctvom variabilného systému, ktorý vám bude pridelený po zaregistrovaní do platobného systému zooza:

Finančný príspevok je paušálny a nemenný po celý školský rok a rezervácie miesta účastníka v plaveckom kurze bez ohľadu na absenciu dieťaťa/registrovaného, počet lekcii v mesiaci, alebo sviatkov, a pod.

Zrušiť registráciu je možné len písomnou formu listom/emailom.

Objednávateľ kurzu(zákonný zástupca) bude vyzvaný na vysvetlenie pri dlhodobej  absencii viac ako mesiac, alebo na doplatenie neuhradenom poplatku v hore uvedenom termíne.

Zoznam skupiny:

Jakubček Tomáš

Soldán Jakub

Siváková Tereza

Lehutová Patrícia

Studená Daniela

Bilená Lenka

Biscontini Elisa

Otrubová Barbora

Brežná Daniela

Lehutová Pavlína

Biscontini Chiara

Mikulášová Sára

Sivák Filip

Otruba Ondrej

Jakubček Janko

Megová Petra

Chmelová Alžbeta