Dotácie, granty, sponzori

Rok 2021

MŠVVaŠ SR a SPF – 5977,55€

MŠVVaŠ SR ÚTM – 1737,53€

Mesto Piešťany – 4882€

Príjmy organizácie Piešťanský plavecký klub z 2% z dane:

2020 – 4782,30€