Dotácie, granty, sponzori

Rok 2022

MŠVVaŠ SR a SPF – 6587,03€

MŠVVaŠ SR ÚTM – 1027,72€

Mesto Piešťany – 6.160€

Respect – 3000€

Príjmy organizácie Piešťanský plavecký klub z 2% z dane:

2021 – 6750,91€