Pretekárska skupina “B”

 6-7 15-16 16-1717-18
Pondelok    KONDIČKA 16,15 VODA všetci
UtorokVODA 2011   VODA všetci  
StredaVODA všetci    VODA 2011TELOCVIČŇA 2012
Štvrtok VODA všetci    
Piatok     KONDIČKA 16,15VODA 
Sobota VODA 10-11    
Rozvrh skupiny

Mesačný poplatok pre pretekársku skupinu “B” je 60€ + 5€ klubová ročná registrácia, ktorá sa hradí v septembri príslušného roka spolu s poplatkom. Poplatok za športovú účasť sa uhrádza na účet klubu FioBanka, a.s. s prideleným variabilným symbolom:

IBAN SK5383300000002801484075

Finančný príspevok je paušálny a nemenný po celý školský rok a rezervácie miesta účastníka v plaveckom kurze bez ohľadu na absenciu dieťaťa/registrovaného, počet lekcii v mesiaci, alebo sviatkov, a pod.

Zrušiť registráciu je možné len písomnou formu listom/emailom.

Objednávateľ kurzu(zákonný zástupca) bude vyzvaný na vysvetlenie pri dlhodobej  absencii viac ako mesiac, alebo na doplatenie neuhradenom poplatku v hore uvedenom termíne.

Zaradené deti do skupiny:

Tapušíková Zara

Kučerová Grétka

Malovcová Monika

Kabátová Olívia

Arbet Juraj

Arbet Michal

Pospiechová Alica

Dudon Jakub

Šoková Nina

Smininová Stela

Chmelíková Zlatka

Antolík Jakub

Mrva Lukáš

Buchmanová Anička