Pretekárska skupina “B”

 5:45-6:45 10-11 16-1717-18
PondelokVODA 2010    SUCHO VODA
Utorok   VODA   
StredaVODA 2010-2011   TELOCVIČŇA
Štvrtok     
Piatok    VODA 
Sobota  VODA    
Rozvrh skupiny

Mesačný poplatok pre pretekársku skupinu “B” je 60€ + 5€ klubová ročná registrácia, ktorá sa hradí v septembri príslušného roka spolu s poplatkom. Poplatok za športovú účasť sa uhrádza na účet klubu FioBanka, a.s.

IBAN SK5383300000002801484075

Identifikácia platby je prostredníctvom variabilného systému, ktorý vám bude pridelený po zaregistrovaní do platobného systému zooza:

Finančný príspevok je paušálny a nemenný po celý školský rok a rezervácie miesta účastníka v plaveckom kurze bez ohľadu na absenciu dieťaťa/registrovaného, počet lekcii v mesiaci, alebo sviatkov, a pod.

Zrušiť registráciu je možné len písomnou formu listom/emailom.

Objednávateľ kurzu(zákonný zástupca) bude vyzvaný na vysvetlenie pri dlhodobej  absencii viac ako mesiac, alebo na doplatenie neuhradenom poplatku v hore uvedenom termíne.

Zaradené deti do skupiny:

Buchmanová Anička

Tapušíková Zara

Kučerová Grétka

Malovcová Monika

Kabátová Olívia

Šiška Adam

Kiselenko Anna

Arbet Juraj

Arbet Michal

Borovský Dávid

Pospiechová Alica

Dudon Jakub