Kontakt

Občianske združenie Piešťanský plavecký klub

Orviský kút 7614/21

92101 Piešťany

Štatutárny zástupca klubu:

Pavol Malík – predseda

Michaela Čamborová – podpredseda

email: info@ppk-plavanie.sk

Mobil: +421(0)903052260, +421(0)911866338

IČO: 45014795

DIČ: 2022596312

Reg.č. MV SR: VVS/1-900/90-31022

Členský príspevok – IBAN: Fio banka, a.s., IBAN: SK5383300000002801484075, SWIFT(BIC):FIOZSKBAXXX

Dotácie, príspevky – IBAN SK42 0900 0000 0051 3051 1995, Slovenská sporiteľňa, a.s.