O nás

Občianske združenie Piešťanský plavecký klub s registráciou od 22. 11. 2007, číslo spisu VVS/1-900/90-31022, združuje svojich  členov za účelom rozvoja a podpory dobrovoľnej telovýchovy a športu detí a mládeže v športovom odvetví – plávanie.

Sme členom Slovenskej plaveckej federácie a Asociácie priateľov pohybových činností vo vodnom prostredí od narodenia do školského veku.

Základným cieľom plaveckého klubu, pre ktorý aj vznikol, je umožniť deťom zmysluplne, zdravo a s radosťou využívať voľný čas, dať im nielen základy športovej prípravy, ale aj základy zdravého spôsobu života.

Piešťanský plavecký klub sa snaží prezentovať kvalitnou prácou s mládežou a výchovou v duchu tradičných športových zásad.

Činnosť plaveckého klubu korešponduje so školským rokom detí, t.j. obdobie august až jún.

Činnosť nášho klubu je zameraná na:

  • základný plavecký výcvik pre deti vo veku 3 až 6 rokov
  • zdokonaľovací plavecký výcvik vo veku 6 až 9 rokov
  • kondičné plávanie vo veku 8 až 18 rokov
  • pretekárske plávanie od 8 rokov
  • príprava na talentové skúšky
  • rehabilitačné plávanie a SM systém
  • plávanie pre hendikepované deti
  • všeobecná kondičná príprava