Propozície pretekov

A) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Organizátor – Piešťanský plavecký klub
 2. Dátum konania – 17.11.2019
 3. Miesto konania – ADELI, rehabilitačné centrum, Hlboká 45, 92101 Piešťany
 4. Prihlášky – do 8.11.2019 vo formáte Lenex na adresu : dadakra@gmail.com, kópia: camborova@ppk-plavanie.sk
 5. Odhlášky – najneskôr do 14.11.2019 do 12:00 hod. Po tomto termíne odhlášky nebudú akceptované.
 6. Hospodárske podmienky: Prihlásené kluby štartujú na vlastné náklady, platba v hotovosti.
 7. Štartovné – 3,50€ za každý prijatý individuálny štart
 8. Informácie – 0903052260, Michaela Čamborová
 9. Prezentácia – 17.11.2019 od 7.30 do 8.00 hod. na bazéne ADELI.

B) TECHNICKÉ USTANOVENIA

 1. Bazén 25m, 5 dráh, ručné meranie
 2. Systém pretekov -preteky sú súťažou jednotlivcov a štafiet. Pláva sa priamo na čas, bez finále.
 3. Kategórie, pretekári registrovaní v SPF:

Žiaci a žiačky kategórie „B“ ročník narodenia 2008-2009 dievčatá, 2007 – 2008 chlapci

Žiaci a žiačky kategórie „C „ ročník narodenia 2010-2011 dievčatá, 2009 – 2010 chlapci

Žiaci a žiačky kategórie „D“ ročník narodenia 2012 dievčatá, 2011-2012 chlapci

Klub si vyhradzuje právo  obmedziť počet prijatých  pretekárov v prípade veľkého záujmu, z kapacitných možností bazéna (kapacita 125 detí). Taktiež si vyhradzuje právo zaradiť prednostne pretekárov, s ktorými má recipročný vzťah.

 1. Ceny: Pretekári, ktorí sa umiestnia na 1.- 3. mieste v každom ročníku a disciplíne obdržia medailu a diplom, štafety obdržia diplomy.
 1. Protesty do 15 min. po vyskytnutí sa udalosti podáva vedúci s vkladom 10,- eur, ktorý v prípade zamietnutia prepadá v prospech usporiadateľa.
 2. Žiadame kluby, aby nám zaslali do 11.2019 menný zoznam trénerov, ktorí budú registrovaní na bazéne ako sprievod pretekárov, 1 dospelá osoba na 10 detí na mailovú adresu camborova@ppk-plavanie.sk.

Tréneri dostanú pásky na ruku, na základe ktorej im bude umožnený pohyb v rámci bazéna.

Verejnosť a rodičia, z kapacitných dôvodov, nebudú vpustení na bazén ani do šatní a taktiež ich chceme požiadať, aby sa nezdržiavali v priestoroch rehabilitačného centra, ďakujeme za pochopenie.

C) PROGRAM PRETEKOV

1.poldeň                                                               2. poldeň

Rozplávanie 8,00 do 8,45 hod.                      Rozplávanie 13,00 do 13,45 hod.

Preteky od 9,00 hod.                                       Preteky od 14,00 hod.

1. 25 Z muži D 18. 25 M ženy D
2. 25 Z ženy D 19. 25 M ženy D
3. 200 M muži B 20. 200 VS ženy B
4. 200 M ženy B 21. 200 VS muži B
5. 50 M muži D 22. 50 Z ženy D
6. 50 M ženy D 23. 50 Z muži D
7. 100 M muži C 24. 100 Z ženy C
8. 100 M ženy C 25. 100 Z muži C
9. 25 P muži D 26. 200 P ženy B
10. 25 P ženy D 27. 200 P muži B
11. 100 P muži C 28. 50 K ženy D
12. 100 P ženy C 29. 50 K muži D
13. 200Z muži B 30. 100 K ženy C
14. 200Z ženy B 31. 100 K muži C
15. 50 P muži D 32. 25 K ženy D
16. 50 P ženy D 33. 25 K muži D
17. 4×50 PP mix 34. 4×50 K mix