Dotácie a granty

Rok 2019

Mesto Piešťany – 1000€

Mesto Piešťany – 896€

Trnavský samosprávny kraj – 1300€

Trnavský samosprávny kraj – 528€

Úrad vlády SR –

Novoprint s.r.o. – 4000€

MŠVVaŠ SR a SPF –

Príjmy organizácie Piešťanský plavecký klub z 2% z dane:

2018 – 4255,91€