Dotácie, granty, sponzori

Rok 2020

MŠVVaŠ SR a SPF – 5448,05€

MŠVVaŠ SR ÚTM – €

Respect Slovakia – charitatívna zmluva 3000€

Príjmy organizácie Piešťanský plavecký klub z 2% z dane:

2019