Dotácie, granty, sponzori

Rok 2020

MŠVVaŠ SR a SPF – 7264,06€

MŠVVaŠ SR ÚTM – 735,27€

Respect Slovakia – charitatívna zmluva 3000€

Príjmy organizácie Piešťanský plavecký klub z 2% z dane: