Dotácie a granty

Rok 2018

Mesto Piešťany – 1000€

Trnavský samosprávny kraj – 700€

MŠVVaŠ SR a SPF – 3280,98€

MŠVVaŠ SR – 1671€

Respect Slovakia, s.r.o. – 3000€

Respect Slovakia, s.r.o. – 300€

Rok 2017

Trnavský samosprávny kraj – 300€

Slovenská pošta – 300€

Mesto Piešťany – 500€

Mesto Piešťany – 500€

MŠVVaŠ SR – 3309,24€

Príjmy organizácie Piešťanský plavecký klub z 2% z dane:

Rok Príjem
2016 7772,32 €
2015 6450,44 €
2014 1664.65 €
2013 1590.24 €
2011 5579.03 €
2010 3780.56 €
2009 4027.02 €