Dotácie, granty, sponzori

Rok 2019

Mesto Piešťany – 1000€

Mesto Piešťany – 896€

Trnavský samosprávny kraj – 1300€

Trnavský samosprávny kraj – 528€

Úrad vlády SR – 4000€

Novoprint s.r.o. – 15000€

MŠVVaŠ SR a SPF – 4443,14€

MŠVVaŠ SR ÚTM – 586,40€

Príjmy organizácie Piešťanský plavecký klub z 2% z dane:

2018 – 4255,91€