Pretekárska skupina “B”

 5:45-6:45 9-11 16-1717-18 18-19
PondelokVODA
2009 -10
    SUCHO VODA VODA 2009-10
Utorok   VODA   
StredaVODA 2009-10    VODAVODA 2009-10/ 2011+ Borovský Telocvičňa 17,30-19
Štvrtok    VODASUCHO 
Piatok     VODA 
Sobota SUCHO+VODA    
Rozvrh skupiny

Mesačný poplatok pre pretekársku skupinu “B” je 50€ + 5€ klubová ročná registrácia, ktorá sa hradí v septembri príslušného roka spolu s poplatkom. Poplatok za športovú účasť sa uhrádza na účet klubu FioBanka, a.s.

IBAN SK5383300000002801484075

Do poznámky poprosíme uviesť – meno a priezvisko dieťaťa/ mesiac. Poplatok je nemenný po celý školský rok bez ohľadu na absenciu dieťaťa/registrovaného, počet TJ, alebo sviatkov, a pod. Zrušiť registráciu možno písomnou formu listom/emailom.

Zaradené deti do skupiny:

Megová Peťa

Wagner Stela

Chmelová Alžbeta

Gibalová Alexandra

Kubičková Laura

Kučerová Grétka

Malovcová Monika

Fabuľová Lili

Kabátová Olívia

Jakubček Janko

Otruba Ondrej

Dzuro Luis

Kolárik Šimon

Arbet Juraj

Arbet Michal

Borovský Dávid