Pretekárska skupina “B”

 5:45-6:45 9-11 16-1717-18 18-19
PondelokVODA
2009 -10
    SUCHO VODA VODA 2009-10
Utorok   VODA   
StredaVODA 2009-10    VODAVODA 2009-10/ 2011+ Borovský Telocvičňa 17,30-19
Štvrtok    VODASUCHO 
Piatok     VODA 
Sobota SUCHO+VODA    
Rozvrh skupiny

Mesačný poplatok pre pretekársku skupinu “B” je 50€ + 5€ klubová ročná registrácia, ktorá sa hradí v septembri príslušného roka spolu s poplatkom. Poplatok za športovú účasť sa uhrádza na účet klubu FioBanka, a.s.

IBAN SK5383300000002801484075

Do poznámky poprosíme uviesť – meno a priezvisko dieťaťa/ mesiac. Poplatok je nemenný po celý školský rok bez ohľadu na absenciu dieťaťa/registrovaného, počet TJ, alebo sviatkov, a pod. Zrušiť registráciu možno písomnou formu listom/emailom.

Zaradené deti do skupiny:

Megová Peťa

Wagner Stela

Chmelová Alžbeta

Gibalová Alexandra

Kučerová Grétka

Malovcová Monika

Fabuľová Lili

Kabátová Olívia

Jakubček Janko

Otruba Ondrej

Arbet Juraj

Arbet Michal

Borovský Dávid

Pospiechová Alica