Pretekárska skupina “A”

 5:45-6:45 9-1115-16 16-1717-1818-19
Pondelok VODA  SUCHO 16.30 VODAVODA
Utorok   VODA  
Streda VODA    VODAVODA
Štvrtok  VODA VODASUCHO 
Piatok     VODAVODA
Sobota SUCHO+VODA    
Rozvrh skupiny “A”

Mesačný poplatok pre pretekársku skupinu “A” je 50€ + 5€ klubová ročná registrácia, ktorá sa hradí v septembri príslušného roka spolu s poplatkom. Poplatok za športovú účasť sa uhrádza na účet klubu FioBanka, a.s.

IBAN SK5383300000002801484075

Do poznámky poprosíme uviesť – meno a priezvisko dieťaťa/ mesiac. Poplatok je nemenný po celý školský rok bez ohľadu na absenciu dieťaťa/registrovaného, počet TJ, alebo sviatkov, a pod. Súrodenci zľava 5€/jeden súrodenec.

Zoznam skupiny:

Jakubček Tomáš

Soldán Jakub

Siváková Tereza

Lehutová Patrícia

Studená Daniela

Bilená Lenka

Biscontini Elisa

Otrubová Barbora

Brežná Daniela

Lehutová Pavlína

Biscontini Chiara

Mikulášová Sára

Sivák Filip