Dobrovoľníci

Prihláška člena do PPK – určené pre športových odborníkov, funkcionárov a priaznivcov

Meno a priezvisko
Puterová  Tatiana športový odborník
Sedliačik Pavol športový odborník
Čamborová Věra športový odborník
Bohušová Daniela cvičiteľ
Zubáková Kristína cvičiteľ
Bálintová Dária športový odborník
Čamborová Michaela športový odborník
Čamborová Klaudia športový odborník
Držíková Tatiana športový odborník
Lisáková Dorota cvičiteľ
Jankechová Danica cvičiteľ
Pavol Malík cvičiteľ
Bilená Eva športový odborník
Miklovičová Katarína športový odborník
Bernátová Lucia športový odborník
Nedelková Erika športový odborník