2% z vašich daní

od autora: | 4. februára 2021

Ďakujeme všetkým svojim členom, rodičom, nadšencom a sponzorom za prejavenú dôveru a finančnú podporu v roku 2020.

Dovoľujeme si Vás touto formou osloviť a požiadať o finančnú pomoc – 2% z vašich daní, ktorá by nám umožnila naďalej rozšírovať a skvalitňovať činnosť nášho klubu v roku 2021.

V minulom roku sa nám vďaka vašim 2%  podarilo dokúpiť plutvy pre pretekársku kategóriu a klubové plavky pre všetkých pretekárov.

Aj tento ako predchádzajúce roky sa uchádzame o dotácie v oblasti športu. Výsledok úspešnosti je bohužiaľ neistý počas pandémie Covid 19, keď sa peniaze presúvajú do oblastí, ktoré to v tejto dobe potrebujú viac.

O 2% z vašich daní rozhodujete vy a pre naše deti sú tieto peniažky veľkým prínosom.

Ď a k u j e m e  !

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno (Názov): Piešťanský plavecký klub
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 45014795
Sídlo: 92101 Piešťany, Orviský kút 21