Piešťanský plavecký klub odštartoval jarnú časť sezóny

od autora: | 9. marca 2020

Piešťanský  plavecký klub sa 29.2.2020 zúčastnil Majstrovstiev západoslovenskej oblasti v dlhých tratiach. Pretekov sa zúčastnilo 15 klubov a 132 pretekárov. Klub reprezentovali Bajusová Alexandra, Biscontini Elisa a Chiara, Chalásová Nikoleta, Chmelová Alžbeta, Drahovská Eliška, Dzuro Luis, Jakubček Tomáš, Kolárik Šimon, Lehutová Patrícia, Mikulášová Sára, Otrubová Barborka, Schuster Sofia, Sivák Filip, Siváková Tereza a Studená Daniela. Najlepšie umiestnenia dosiahla Danka Studená, ktorá získala dve prvé miesta na 400 a 800 voľný spôsob. Ďalej Tomáš Jakubček 3. miesto na 400 voľný spôsob a 4. miesto na 800 voľný spôsob. Alexandra Bajúsová 3. miesto na 400 voľný spôsob a 4. miesto na 800 voľný spôsob.

Dňa 14.2.2020 sme sa zúčastnili Majstrovstiev SR v diaľkovom plávaní v Bratislave, pretekov sa zúčastnilo 24 klubov a 156 štartujúcich. Klub reprezentovali Brežná Daniela, Bajúsová Alexandra, Jakub Soldán, Studená Daniela, Lehutová Patrícia, Bílená Lenka a Siváková Tereza.

V disciplíne 5 km v kategórii starších žiačok získala 3. miesto Daniela Studená, Lenka Bílená 7. miesto. V kategórii mladších junioriek Patrícia Lehutová si vyplávala 10. miesto a Jakub Soldán 9. miesto. V disciplíne 3 km si vyplávala Daniela Brežná 7. miesto a Alexandra Bajúsová 9. miesto.

V dňoch  7.-9.2.2020 sme sa v počte 10 pretekárov zúčastnili medzinárodných pretekov ORCA children cup v Bratislave. Pretekov sa zúčastnilo 29 klubov zo Slovenska a  Ukrajiny a 383 pretekárov. Najlepšie umiestnenia dosiahli Danka Studená 1. miesto na 200 motýlik, štyri 2. miesta na 200 voľný spôsob, 50motýlik, 200 polohové závody a 400 polohové závody, k tomu pridala 3. miesto na 50 voľný spôsob a  Danka Brežná  3. miesto na 100 motýlik a  50 voľný spôsob, obe v kategórii starších žiačok. Preteky sa plávali formou štvorboja všetkých 200m disciplín a následného postupu ôsmych najlepších do finále na 400 polohové preteky, kde nás reprezentovali Danka Studená, ktorá sa umiestnila na 2. mieste a Lenka Bilená , ktorá sa umiestnila na 4. mieste.

Ďakujeme za peknú reprezentáciu a gratulujeme k osobnými rekordom.