Začiatok plaveckej a kondičnej prípravy

od autora: | 13. marca 2020

Na základe usmernenia k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 25.5.2020 o veci prevádzky vonkajších a vnútorných športovísk pre bezkontaktný šport sme sa rozhodli spustiť tréningový proces od 25.5.2020 formou plaveckej a kondičnej prípravy – plávannie, beh, silový tréning, strečing, bicykel.

Tréningový proces bude určený pre pretekárske skupiny A,B,C osobitne s presným časovým rozvrhom, rozdelením pretekárov a podmienkami účasti.
Tréningy budú prebiehať v ADELI za prísnych hygienických podmienok, centrum je momentálne uzatvorené pre pacientov, verejnosť a trénovať budeme v bazéne a na dvore.

Podrobnosti rozvrhu zašleme mailom. PPK