PRETEKY “PLAVECKÉ NÁDEJE 2017”

Náš plavecký klub sa tento rok rozhodol usporiadať prvé plavecké preteky v Piešťanoch od uzatvorenia kúpaliska Eva v roku 2008.

Podujatie s názvom „Plavecké nádeje 2017“ sa bude konať dňa 17.11.2017 na jedinom krytom 25 metrovom bazéne v Piešťanoch,

ktorý sa nachádza v rehabilitačnom centre ADELI.Pretekov sa zúčastnia deti vo veku 10 rokov a mladší, ktoré sú registrované v

Slovenskej plaveckej federácii ako najmladší pretekári.