Dotácie a granty

Rok 2017

Trnavský samosprávny kraj – 300€

Slovenská pošta – 300€

Mesto Piešťany – 500€

Mesto Piešťany – 500€

MŠVVaŠ SR – 3309,24€

Príjmy organizácie Piešťanský plavecký klub z 2% z dane:

Rok Príjem
2015 6450.44 €
2014 1664.65 €
2013 1590.24 €
2011 5579.03 €
2010 3780.56 €
2009 4027.02 €