Kondičné plávanie

Kurz je určený pre deti vo veku od 9 rokov do 19 rokov, prebieha  na bazéne centra ADELI .

Výuka sa koná  v utorok a štvrtok 16,00 – 17,00 hod., cena 35€ mesačne + 1€ registrácia ročne.

Výuka raz týždenne utorok alebo štvrtok 16,00 – 17,00 hod., cena 20€ mesačne + 1€ registrácia ročne.

Mesačný poplatok sa platí paušálne na bankový účet uvedený v prihláške, bez ohľadu na dochádzku dieťaťa. V prípade dlhodobej choroby (mesiac a viac) je dieťa nutné písomne odhlásiť, inak je poplatok nutné uhradiť.

Kurz je určený pre deti so zvládnutým zdokonaľovacím plaveckým výcvikom, ide o formu tréningu v trvaní 1 hodiny.

Cieľom je zdokonalenie plaveckej techniky, zvýšenie celkovej fyzickej zdatnosti, kapacity pľúc pomocou použitia plaveckých pomôcok.