Základný plavecký výcvik

Výcvik pre deti vo veku 4 – 7 rokov prebieha v bazéne Hotela Magnólia (hĺbka 140 cm, 27 – 28°C),

Utorok 1. vyučovacia hodina  17,30 – 18,15 hod. a 2. vyučovacia hodina  18,30 – 19,15 hod.

Štvrtok 1. vyučovacia hodina  17,30 – 18,15 hod. a 2. vyučovacia hodina  18,30 – 19,15 hod.

Zodpovedná trénerka: Tatiana Držíková, drzikova@ppk-plavanie.sk, 0911866338

 • Plavecký kurz nie je časovo obmedzený, prispôsobuje sa veku, schopnostiam a zdravotného  stavu dieťaťa.
 • Prebieha od septembra 2017 do mája 2018.
 • Jedna inštruktorka pracuje s 3-5-timi deťmi.
 • Mesačný poplatok je 40€  / 2 súrodenci 70€ / sa platí paušálne na bankový účet, uvedený v prihláške.
 • Príspevok je nemenný počas celého školského roka bez ohľadu na dochádzku dieťaťa.
 • Nutnosť písomnej odhlášky v prípade dlhodobej choroby viac ako mesiac!
 • Vybavenie nevyhnutné pre deti – plavky, plavecká čapica, obuv na bazén a osuška.

 

Cieľom Základného plaveckého výcviku  v „prípravnej etape“ je zvládnuť plavecké zručnosti:

 • zoznámiť sa a adaptovať na zákonitosti vodného prostredia,
 • dýchanie (plavecké),
 • ponáranie a orientácia pod vodou,
 • vznášanie a splývanie v polohe na prsiach a znaku,
 • skoky a pády do vody,
 • napodobňovanie prvých plaveckých pohybov a preplávanie prirodzeným hrabaným detským  pohybom 5-10m vzdialenosť.

 

Dieťa po osvojení a zvládnutí plaveckých zručností môže pokračovať v Zdokonaľovacom plaveckom výcviku v ADELI centre (plavecký bazén 25m, teplota  vody 26,5 C°), ktorý prebieha každý pondelok a piatok 17,00 – 18,00 hod.