Zdokonaľovací plavecký výcvik

Tréningy prebiehajú každý pondelok a piatok 17-18:00 hod., Bazén ADELI centrum  – Hlboká 45, Piešťany.

Mesačný poplatok 35€ mesačne + 1€ registračný poplatok na školský rok 2017/2018

Zodpovedná trénerka: Tatiana Držíková, drzikova@ppk-plavanie.sk, 0911866338

 

Vstup do šatní umožní zodpovedný tréner o 16:45 hod.

K dispozícii sú v mužských/ženských šatniach skrinky, ktoré však neuzamykáme.

Nutné sú obuv na bazén, osuška, plavecká čiapka a plavecké okuliare.

Vstup na bazén a čakanie v sprche, prípadne šatni počas tréningu je zakázané, ďakujeme za pochopenie.

Kurzy  prebiehajú v rámci školského roku, september 2017- jún 2018.

Plavecké pomôcky počas nevyhnutné k výcviku zabezpečuje klub pre všetky deti zdarma.

 

Priebeh plaveckého tréningu pre deti vo veku 6 – 9 rokov:

Deti sebestačne plávu vo vode (začiatočníci pri kraji bazéna). Plavecký výcvik prebieha v 25m bazéne s hĺbkou 130-160 cm a teplote min.26,5 °C. Plaveckú hodinu vedie 4-5 trénerov a cvičiteľov.

Tréning vedie k:

  • zdokonaľovaniu a rozširovaniu základných plaveckých zručností
  • nácviku techniky troch plaveckých spôsobov kraul, znak a prsia, jednoduchým štartom a obrátkam
  • bezpečnému zvládnutiu skoku do hlbokej vody a vyloveniu predmetov z dna

Cieľom zdokonaľovacej etapy plaveckého výcviku je  schopnosť bezpečne vedieť preplávať vzdialenosť 25 m a viac, ľubovoľným plaveckým spôsobom (z neplavca sa stáva plavec – začiatočník).
Osvojené zručnosti sa súhrnne prejavia v schopnosti vykonávať správne alebo na patričnej úrovni danú činnosť – plávať kraulom, znakom a pod. , ale je nevyhnutné ju doplniť požiadavkou, aby si neplavec osvojil techniku plaveckého spôsobu, ktorá rešpektuje základné zákony hydromechaniky a biomechaniky, čo sa prejaví v účinnej a bezpečnej lokomócii.
Požiadavku preplávaných metrov treba spájať najmä s vekom. Na plávanie sa nemožno dívať len ako na motorický prejav. Pohyb vo vode je spojený s určitým nebezpečím. V podstate ide o odstránenie pasívnych obranných reakcií a ich nahradenia účelným pohybom. Preto nie vždy, zvlášť u mladších detí je preplávaná vzdialenosť kritériom plavca. Už šesťročné dieťa dokáže reprezentovať dobrého plavca, keď bezpečne prepláva napr. vzdialenosť 10 metrov, nevadí mu špliechajúca voda, cíti sa vo vode príjemne a bez zbytočného napätia.

Napriek všetkým vyššie spomínaným nedostatkom zostáva preplávaná vzdialenosť základným kritériom plaveckej spôsobilosti, pravda s primeraným vekovým rozlíšením.

V súčasnosti považujeme za plavca toho, kto sa dokáže vyrovnať s požiadavkami vodného prostredia a prepláva 200 m bez prerušenia bezpečne a bez známok vyčerpania.