Kontakt

Piešťanský plavecký klub

Orviský kút 7614/21

92101 Piešťany

email: camborova@ppk-plavanie.sk

Mobil: +421(0)903052260, +421(0)911866338

IČO: 45014795

DIČ: 2022596312

Reg.č. MV SR: VVS/1-900/90-31022

IBAN: SK25 1111 0000 0015 7069 3018

SWIFT (BIC): UNCRSKBX

UniCredit Slovakia, a.s.